• Şemseddinbey (Single Room)

    Necmeddin Gazi’nin vefatından sonra kardeşi Melik Salih tahta geçti. Melik Salih, yarım asrı geçen saltanat devri ile Artuklu hükümdarları arasında tahtta en fazla kalan hükümdar oldu. O da babası gibi İlhanlı Devleti’ne bağlı kaldı. Nihayet 1365 (H. 766) senesinde seksen yaşında iken elli dört senelik bir saltanattan sonra vefat etti. Döneminde bozulmuş düzeni yeniden kurdu. Aşiretler arasında hüsnü kabul gördü ve kaybedilen yurtları geri aldı. Kırkı erkek altmışı kız olmak üzere 100 çocuğu olduğuna dair belgeler bulunmaktadır. Melik Salih Cami-i kebir (ulu-cami) dünya durdukça ayakta kalması için bir kısım malını vakfetmiştir. Bu mallar şunlardır, Mardin’de 38 dükkân, bir hamam, Bad-ı cedid civarında bir bahçe ve Mardin köylerindeki birçok bağ vakfetmiştir. Bu vakıfın 1540 yılında 15,149 akça 1540 yılında 17,915 akça,1565 yılında 16,170 akça varidatı vardı. Melik Salih’in Mardin’e kazandırdığı bir başka eser Savur kapıda bulunan Melik Mahmud camiidir. Bu cami halk arasında Melik Mahmut Camii olarak telaffuz edilmektedir. Bu caminin haziresinde 1367-1368 yılları arasında Mardin Meliki Mahmut’ un metfun olmasındandır.    GERİ DÖN