• Salihbey

    Kendi topluluğundan olmayan Arapların yardımına koşmuş, onları haçlılara karşı korumuştur. Bu nedenle Arap halkı onun hükümdarlığını istemesine rağmen bunu kabul etmeyip Mardin'e geri dönmüştür. Diyarbakır'daki amcazadeleri olan Artuklular'dan destek alıp beşeri ilimlerin Mardin'de gelişmesini sağlayan ön çalışmalar başlatmıştır.    GERİ DÖN