• Necmettinalp

    Babası Timurtaş'dan sonra yarım kalan şehir imar faaliyetleri devam etmiştir. Şehrin silüetini oluşturan çarşı merkezlerinin nüveleri bu dönemde atılmıştır. Dara'nın tekrar önem kazanması yine bu döneme denk gelir. Kardeşi Behram'ı Dara'ya yönetici olarak atamıştır.    GERİ DÖN