• Mahmutbey

    Babası Mansur Ahmed'in yerine geçen Mahmut Bey; gayrimüslim tebanın rahat ettirilmesi için yeni düzenlemeler yapmıştır. Çok az süre tahtta kalmıştır. Melik Mahmut Camii (Babıssor Camii) onun adına yapılmıştır.    GERİ DÖN