• Fahreddinbey (Classic Room)

    Said Necmüddin Gazi”nin 1260 yılında ölümünden sonra Bilecik’te vali olan oğlu Melik Muzaffer”in bilinen ismi “Kara Arslan” babasının ölümünü duyduktan üç gün san matem adedini yerine getirdi. Mardin’i ablukaya alan Hülağu Han’a büyük hediyeler sundu bu hareketinden etkilenen Hülagu Han Mardin’i Melik Muzaffer Kara Arslan yönetiminde bıraktıktan sonra babasının tahtına oturdu. Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan Adına bastırdığı paralarda “El Melik Muzaffer Kara Arslan” yazısı yer alıyor. Bazı sikkelerinde Hülagu Han ile müşterektir. Babasının veziri İsmail Amidi’nin kendisiyle birlikte büyüyen çocukluk arkadaşı Muhammed erdemli, tedbirli ve akıllı bir kişi idi. Sultan Ahmet bin Hülagu Han’ın Müslüman olmasına vesile olmuştur. Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan’ın Veziri Muhammed H.681(M.1282) senesinde, İslam birliğini sağlamak için Mısır Sultanı, Melik el-Mansür Seyfüddin Kalavan tarafına elçi olarak göndermiştir. H.682 (M.1282) senesinde Sultan Ahmed’in şehit olmasından sonra, Mısır’dan bir daha geri dönmemiştir. Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan, Mardin’de bir taşı beyaz, bir taşı siyah olarak Hanefi ve Şafilere özel inşa ettirdiği camileri vardır.    GERİ DÖN